0
Winkelwagen

Privacybeleid

Privacybeleid Wigli

Over ons privacybeleid
Wigli geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom alleen gegevens die wij nodig hebben voor (de verbetering van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening door Wigli. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 29/07/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit hoe wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over gegevensverwerking
Hieronder leest u hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan of laten opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens transparant zijn.
  
Webshop software

CCVshop
Onze webshop is ontwikkeld met software van CCVshop. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons ter beschikking stelt, worden met deze partij gedeeld. CCVshop heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken. CCVshop is op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit het toepassen van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. CCVshop gebruikt cookies om technische informatie te verzamelen over uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. CCVshop behoudt zich het recht voor verzamelde gegevens binnen de eigen groep te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.
  
Webhosting

MijnDomein
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van MijnDomein. MijnDomein verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Deze partij kan wel metadata verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. MijnDomein heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. MijnDomein is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
  
 E- mail en mailinglijsten

Salesflare
Onze website maakt gebruik van Salesflare, een derde partij die het e-mailverkeer van onze website en het versturen van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u van onze website en webformulieren ontvangt, worden verzonden via de servers van Salesflare. Salesflare zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die automatisch via onze website wordt verzonden, ziet u de link 'uitschrijven'. Als u hierop klikt, ontvangt u geen e-mail meer van onze website. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen door Salesflare. Salesflare maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Salesflare behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en om informatie met derden te delen.

MailChimp
Wij versturen onze e-mailnieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die automatisch via onze website wordt verzonden, ziet u de link 'uitschrijven'. U ontvangt onze nieuwsbrief niet meer. Uw persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen door MailChimp. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en informatie te delen met derden.

Salesflare
Onze website maakt gebruik van Salesflare, een derde partij die het e-mailverkeer van onze website en het versturen van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u van onze website en webformulieren ontvangt, worden verzonden via de servers van Salesflare Salesflare zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die automatisch via onze website wordt verzonden, ziet u de link 'uitschrijven'. Als u hierop klikt, ontvangt u geen e-mail meer van onze website. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen door Salesflare. Salesflare maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Salesflare behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en om informatie met derden te delen.
Voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer maken wij gebruik van de diensten van Mijndomein.nl. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. heeft geen toegang tot onze mailbox en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Plug-ins voor sociale media van Facebook
Vanwege ons legitieme belang bij de analyse, optimalisatie en werking van ons online aanbod (in de zin van art. 6 par. 1 lit. AVG) maakt deze website gebruik van de sociale plug-in Facebook, die wordt beheerd door Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, VS). De integratie is te herkennen aan het Facebook-logo of aan de termen "Like", "Like", "Share" in de kleuren van Facebook (blauw en wit). Informatie over alle Facebook-plug-ins vindt u via de volgende link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ Facebook Inc. voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst: https: // www .privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Actief De plug-in brengt een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-servers. De exploitant van de website heeft geen invloed op de aard en omvang van de gegevens die de plug-in naar de servers van Facebook Inc. verzendt. Informatie hierover vindt u hier: https://www.facebook.com/help/186325668085084 De plug-in informeert Facebook Inc. dat u als gebruiker deze website heeft bezocht. De mogelijkheid bestaat dat uw IP-adres wordt opgeslagen. Als u tijdens uw bezoek aan deze website bent ingelogd op uw Facebook-account, wordt de genoemde informatie daaraan gekoppeld. Als u de functies van de plug-in gebruikt - bijvoorbeeld door een bericht te delen of "liken" - wordt de bijbehorende informatie ook verzonden naar Facebook Inc. Wilt u Facebook voorkomen. Inc. heeft deze gegevens aan uw Facebook-account gekoppeld, log uit bij Facebook voordat u deze website bezoekt en verwijder de opgeslagen cookies. U kunt uw Facebook-profiel gebruiken om verdere instellingen voor gegevensverwerking voor reclamedoeleinden uit te voeren of om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden. U kunt hier toegang krijgen tot de instellingen:


 
Welke gegevens, met welk doel en in welke mate Facebook gegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt en welke rechten en instellingsmogelijkheden u heeft om uw privacy te beschermen, vindt u in de richtlijnen voor gegevensbescherming van Facebook. Deze vindt u hier: https://www.facebook.com/about/privacy/ Aanmelding nieuwsbrief De websitebeheerder biedt u een nieuwsbrief aan waarin hij u informeert over actuele gebeurtenissen en aanbiedingen. Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief, moet u een geldig e-mailadres opgeven. Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, gaat u akkoord met de ontvangst van de nieuwsbrief en de uitgelegde procedures. Voor het versturen van nieuwsbrieven kunnen wij gebruik maken van derden zoals Mailchimp.com, Laposta of anderen. Intrekking en beëindiging: U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief op elk moment intrekken en daarmee het abonnement op de nieuwsbrief opzeggen. Na uw beëindiging worden uw persoonsgegevens verwijderd. Tegelijkertijd vervalt uw toestemming voor de verzending van de nieuwsbrief. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u de link om te annuleren. Rechten van de gebruiker Als gebruiker heeft u het recht om gratis informatie te ontvangen over welke persoonsgegevens over u zijn opgeslagen. Ook heeft u het recht om onjuiste gegevens te corrigeren en de verwerking of verwijdering van uw persoonsgegevens te beperken. Indien van toepassing, kunt u ook uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefenen. Als u ervan uitgaat dat uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit. Verwijderen van gegevens Als uw verzoek niet in strijd is met een wettelijke verplichting om gegevens op te slaan (bijvoorbeeld gegevensbewaring), heeft u het recht om uw gegevens te laten verwijderen. Gegevens die door ons zijn opgeslagen, worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en er geen wettelijke bewaartermijnen zijn. Als verwijdering niet kan worden uitgevoerd omdat de gegevens nodig zijn voor toegestane wettelijke doeleinden, wordt de gegevensverwerking beperkt. In dat geval worden de gegevens geblokkeerd en niet voor andere doeleinden verwerkt.

Analysesoftware

Web Analytics - Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en die een analyse van hun gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door gebruikers wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. IP-anonimisering is op deze website geactiveerd, zodat het IP-adres van Google-gebruikers binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website door gebruikers te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; in dat geval kunt u mogelijk niet alle functies van deze website volledig gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren. Klik hier om de laatste versie te downloaden.

Gebruik van de Google Tag Manager
Wij gebruiken de Google Tag Manager. Dit stelt ons in staat om website-tags via een interface te beheren. De dienst implementeert alleen tags zodat er geen persoonlijke gegevens worden verzameld. Daarnaast maakt Google Tag Manager geen gebruik van cookies.

Meer informatie over Google Tag Manager vindt u hier: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/ .

Leadinfo
Wij maken gebruik van het aanbod van de webservice Leadinfo, Crooswijksesingel 50, 3034 CJ Rotterdam, Nederland. Het gebruik is gebaseerd op onze legitieme belangen in de zin van art. 6 par. 1 verlicht. F. AVG voor de analyse, optimalisatie en economische werking van onze aanbiedingen. Bij een bezoek aan onze website kan Leadinfo het IP-adres begrijpen en vergelijken met gegevens uit algemeen toegankelijke bronnen, zoals de KvK. De dienst geeft deze informatie aan ons door zodat wij een overzicht hebben van welke bedrijven onze website bezoeken. Deze verzamelt voornamelijk gegevens in het B2B-gebied en geeft deze aan ons door. Omdat het verzamelen en doorgeven van persoonlijke gegevens van natuurlijke personen echter ook in individuele gevallen kan plaatsvinden, zullen wij u ook over deze service informeren. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u bij Leadinfo in de gegevensbeschermingsvoorschriften van de dienst: https://www.leadinfo.com/en/privacy/ Toegang door Leadinfo voorkomen Als u niet wilt dat Leadinfo uw IP-adres identificeert wanneer u klik op onze Website toegang, u kunt uw bedrijfsnaam laten blokkeren voor toegang door een e-mail te sturen naar Leadinfo op het volgende adres met de volgende inhoud: hallo@leadinfo.com Onderwerp: opt-out Naam van uw bedrijf Handelsregisternummer, indien beschikbaar

Leadfeeder
Naast het gebruik van Google Analytics maakt onze website gebruik van de Leadfeeder-service, die wordt beheerd door Liidio Oy / Leadfeeder, Mikonkatu 17 C, 00100 Helsinki, Finland. Leadfeeder raadpleegt de door Google Analytics verstrekte lijst met IP-adressen van websitebezoekers en koppelt de lijst met IP-adressen aan informatie over de bedrijven die onder deze IP-adressen op internet te vinden zijn. Door de verkorting van de IP-adressen van de websitebezoekers al bij het gebruik van Google Analytics, wordt er geen directe persoonlijke referentie vastgesteld. Bij het doorbladeren van de gekoppelde bedrijfsinformatie kan een persoonlijke referentie ontstaan. Ga voor meer informatie over leadfeeders en de verzamelde gegevens naar: www.leadfeeder.com/privacy/ , informatie over leadfeeders en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming: help.leadfeeder.com/faqs-and-troubleshooting/is- leadfeeder-klaar-voor- gdpr

Hotjar
We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en het aanbod op deze website te optimaliseren. Met de technologie van Hotjar krijgen we een beter inzicht in de ervaringen van onze gebruikers (bijvoorbeeld hoeveel tijd gebruikers op welke pagina's doorbrengen, op welke links ze klikken, wat ze leuk en niet leuk vinden, enz.) en dit helpt ons om bieden onze feedback aan onze gebruikers uitlijnen. Hotjar werkt met cookies en andere technologieën om informatie te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun eindapparaten (met name het IP-adres van het apparaat (wordt alleen in geanonimiseerde vorm geregistreerd en opgeslagen), schermgrootte, apparaattype (Unique Device Identifiers) , informatie over de gebruikte browser, locatie (alleen land), voorkeurstaal voor weergave van onze website). Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. De informatie wordt noch door Hotjar noch door ons gebruikt om individuele gebruikers te identificeren of gecombineerd met andere gegevens over individuele gebruikers. Uw gegevens worden uiterlijk na 1 jaar verwijderd.

Smartlook
Onze website gebruikt de analysetool "Smartlook" van Smartsupp.com, sro, Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Tsjechië, die anonieme evaluaties van het gebruik mogelijk maakt. Meer informatie vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Smartsupp: smartsupp.com/privacy


Adverteren

Gebruik van Google DoubleClick
We gebruiken de online advertentietool "Google DoubleClick", een webservice die wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS ("Google"), op basis van onze legitieme belangen binnen de betekenis van art. 6 Paragraaf 1 verlicht. F. AVG voor de analyse, optimalisatie en economische werking van onze aanbiedingen. DoubleClick gebruikt cookies waarmee Google en zijn partnerwebsites advertenties kunnen plaatsen op basis van het bezoek van gebruikers aan deze website of andere websites op internet. Meer informatie over de gegevensbeschermingsregels van Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?gl=de . U kunt de toegang door DoubleClick DoubleClick-cookies deactiveren door naar de deactiveringspagina voor DoubleClick te gaan: https://www.google.de/settings/ads/onweb#display_optout .
Gebruik van Google Adwords We gebruiken het aanbod "Google Adwords" op basis van onze legitieme belangen in overeenstemming met art. 6 Par. 1 verlicht. f AVG. Google Adwords is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS. ("Google"). Het is een advertentiesysteem waarmee we gerichte advertenties kunnen plaatsen. Google Adwards maakt ook gebruik van cookies. Als u via een advertentie van Google naar onze website wordt doorgestuurd, wordt via het systeem een ​​cookie op uw pc geplaatst. Deze cookies verliezen meestal hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google Adwords-klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet worden gevolgd via de websites van Adwords-klanten. De informatie die met behulp van de cookie wordt verkregen, wordt gebruikt om statistieken voor Adwords-klanten op te stellen. Klanten krijgen inzicht in het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt. Op deze manier kunnen klanten bepalen hoe succesvol hun individuele advertentiemaatregelen zijn. U ontvangt echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, waarbij u zich verbindt tot naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt hier meer informatie vinden: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework . Verhindering van toegang door Google Adwords U kunt de cookie eenvoudig deactiveren via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen. Deze gebruikers zijn niet opgenomen in de statistieken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de browser-plug-in te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: https:/ /www.google.de/settings/ads .

Gebruik van Bing Ads Universal Tracking
Vanwege onze legitieme belangen in de zin van art. 6 Par. 1 verlicht. F. Voor de analyse, optimalisatie en economische werking van onze aanbiedingen maken wij gebruik van de trackingservice Bing Ads Universal Tracking. Het is een dienst van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. Als u via een Bing Ad onze homepage bezoekt, wordt er een cookie op uw computer geplaatst. Op onze website is een tag geïntegreerd die samen met de cookie gegevens verzamelt over het gebruik op de website. We leren met name hoeveel gebruikers een bepaalde pagina of een bepaald deel van onze website hebben bezocht, hoe lang de gebruikers op onze website zijn gebleven en hoeveel pagina's van onze website een gebruiker heeft bezocht. Persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker wordt niet bekendgemaakt. Meer informatie over gegevensbescherming bij Microsoft en Bing vindt u in de gegevensbeschermingsvoorschriften van Microsoft: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
Toegang voorkomen door Bing Ads Universal Tracking
U kunt het gebruik van cookies door Bing Ads Universal Tracking voorkomen door ze te deactiveren via de volgende link: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?ru=https: %2F%2Faccount.microsoft .com% 2Fprivacy% 2Fad-instellingen

Adcrowd
Deze website maakt gebruik van retargeting-technologie van Adcrowd BV. Dit maakt het mogelijk om bezoekers van onze website te targeten met gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertenties die al interesse hebben getoond in onze winkel en onze producten. De weergave van het advertentiemateriaal is gebaseerd op een op cookies gebaseerde analyse van eerder gebruiksgedrag, maar er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. In het geval van retargeting-technologie wordt een cookie op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen om geanonimiseerde gegevens over uw interesses te verzamelen en de advertenties individueel aan te passen aan de opgeslagen informatie. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. Dit zal u advertenties tonen die zeer waarschijnlijk overeenkomen met uw product- en informatie-interesses. U kunt permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies voor advertentievereisten door gebruik te maken van de mogelijkheid om een ​​opt-out-cookie in te stellen op de hieronder gelinkte pagina:
https://www.adcrowd.com/de/privacy
Meer informatie en de gegevensbeschermingsvoorschriften met betrekking tot advertising en ad crowd zijn hier te bekijken:
https://www.adcrowd.com/de/cookies

Payment-provider
Gebruik van Mollie
Voor het (gedeeltelijk) verwerken van de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van het platform Mollie. Mollie en Pay.nl verwerken uw naam, adres en woonadres evenals uw betaalgegevens zoals uw bank- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie en Pay.nl behouden zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en om (geanonimiseerde) gegevens door te geven aan derden. Alle bovenstaande waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op de onderdelen van de Mollie dienstverlening waarvoor zij derden behartigen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan. De informatie wordt niet doorgegeven aan derden, met uitzondering van gedeelde webapplicaties, die wij gebruiken ten behoeve van onze winkel. Hier vindt u onder andere het beoordelingssysteem Webwinkelkeur. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het doel van de betreffende aanvraag en zullen niet worden verspreid. Bovendien kan de gedeelde informatie in sommige gevallen intern worden gedeeld. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Beoordelingen

WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews op het WebwinkelKeur platform. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur, bent u verplicht uw naam, uw woonplaats en uw e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons zodat wij de beoordeling aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert ook uw naam en woonplaats op uw eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om uw beoordeling toe te lichten. Na het plaatsen van uw bestelling en als onderdeel van ons bestelproces kunt u per e-mail worden uitgenodigd om een ​​review in te vullen bij WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze informatie alleen om u uit te nodigen om een ​​review in te dienen. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om bij de dienstverlening gebruik te maken van derden, waarvoor wij WebwinkelKeur toestemming hebben verleend. Alle hierboven genoemde beschermingsmaatregelen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Trustpilot
Wij verzamelen reviews via het Trustpilot platform. Als je een review achterlaat via Trustpilot ben je verplicht je naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Trustpilot deelt deze informatie met ons, zodat we de review aan je bestelling kunnen koppelen. Trustpilot publiceert ook uw naam en woonplaats op haar eigen website. In sommige gevallen kan Trustpilot contact met je opnemen om je review toe te lichten. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten, delen wij uw naam en e-mailadres met Trustpilot. Zij gebruiken deze informatie alleen om u uit te nodigen om een review achter te laten. Trustpilot heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Trustpilot behoudt zich het recht voor om voor de dienstverlening derden in te schakelen, waarvoor wij toestemming hebben gegeven aan Trustpilot Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Trustpilot zich inzet derden.

Verzending en logistiek

PostNL
Wanneer u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Voor het uitvoeren van de leveringen maken wij gebruik van de diensten van PostNL. Het is daarom noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

DHL
Wanneer u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Voor het uitvoeren van de leveringen maken wij gebruik van de diensten van DHL. Het is daarom noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Sendcloud
Wanneer u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u af te leveren. Voor het uitvoeren van de leveringen maken wij gebruik van de diensten van Sendcloud. Het is daarom noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonadres met Sendcloud delen. Sendcloud gebruikt deze gegevens alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien Sendcloud of onderaannemers ter beschikking stelt, stelt Sendcloud uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Shops United
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u af te leveren. Voor het uitvoeren van de leveringen maken wij gebruik van de diensten Shops United. Het is daarom noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonadres delen met Shops United. Shops United gebruikt deze gegevens alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien Shops United onderaannemers ter beschikking stelt, stelt Shops United jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Blueview
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om uw product naar uw wensen samen te stellen. We gebruiken Blueview-services voor productassemblage. Het is daarom noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaats aan Blueview doorgeven. Blueview zal deze gegevens alleen gebruiken om de overeenkomst uit te voeren. In het geval dat Blueview onderaannemers inschakelt, stelt Blueview uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Integratie van diensten van derden
Op basis van onze legitieme belangen in de zin van art. 6 par. 1 verlicht. F. We gebruiken de AVG om onze diensten economisch te analyseren, optimaliseren en exploiteren. In deze gevallen kunnen de externe providers het IP-adres van de gebruikers van de inhoud van derden waarnemen of dit is noodzakelijk voor de uitvoering van de aanbiedingen van de externe providers. De gebruikte externe providers kunnen ook pixeltags gebruiken om informatie over bezoekersverkeer te evalueren en deze te gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. Deze informatie kan ook worden opgeslagen in cookies en op de eindapparaten van de gebruikers. Deze cookies kunnen vervolgens technische informatie bevatten over de gebruikte browser, besturingssysteem, tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van onze website en kunnen aan deze informatie uit andere bronnen worden gekoppeld.

Doorgeven van gegevens aan derden
De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door de verantwoordelijke en voor eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. Binnen ons bedrijf ontvangen die interne functies of organisatie-eenheden uw gegevens die ze nodig hebben om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen of als onderdeel van de verwerking en uitvoering van ons gerechtvaardigd belang. De verwerkingsverantwoordelijke kan gebruik maken van onderaannemers om haar diensten te verlenen en uit te voeren of om deze door te geven aan één of meerdere verwerkers die de persoonsgegevens ook uitsluitend gebruiken voor intern gebruik dat aan de verwerkingsverantwoordelijke kan worden toegerekend, bijvoorbeeld in verband met de uitvoering van de overeenkomst; om te voldoen aan wettelijke vereisten volgens welke wij verplicht zijn om gegevens te verstrekken, te melden of door te geven of de gegevensoverdracht in het algemeen belang is; voor zover externe dienstverlenende bedrijven namens ons als verwerkers of functiehouders gegevens verwerken (bijv. externe datacenters, ondersteuning/onderhoud van EDP/IT-applicaties, archivering, datavernietiging, inkoop/inkoop, klantenbeheer, lettershops, websitebeheer, auditdiensten, kredietinstellingen, drukkerijen of bedrijven voor gegevensverwijdering, koeriersdiensten, logistiek); op basis van ons gerechtvaardigd belang of het gerechtvaardigd belang van de derde partij (bijvoorbeeld aan autoriteiten, kredietinstellingen, incassobureaus, advocaten, rechtbanken, taxateurs, groepsmaatschappijen en controleorganen). Samenwerking met andere bedrijven wordt altijd uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming.

Wettelijke verplichting om te verwerken
Zoals iedereen die deelneemt aan het bedrijfsleven, zijn ook wij onderworpen aan een aantal wettelijke verplichtingen. Dit zijn voornamelijk wettelijke vereisten (bijvoorbeeld handels- en belastingwetten), maar ook, waar van toepassing, regelgevende of andere officiële vereisten. De doeleinden van de verwerking kunnen het vervullen van fiscale controle- en rapportageverplichtingen omvatten, evenals het archiveren van gegevens met het oog op gegevensbescherming en gegevensbeveiliging, evenals audits door belasting- en andere autoriteiten. Daarnaast kan de openbaarmaking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn als onderdeel van officiële/gerechtelijke maatregelen met het oog op het verzamelen van bewijs, het vervolgen of ten uitvoer leggen van civielrechtelijke vorderingen.

Recht van bezwaar
Gebruikers van deze website kunnen te allen tijde hun recht om bezwaar te maken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens uitoefenen. Als u een correctie, blokkering, verwijdering of informatie over de over u opgeslagen persoonlijke gegevens wilt, of als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens of als u uw toestemming wilt intrekken, neem dan contact op met de volgende e-mail adres : webmaster.wigli.nl

Vragen en feedback
Wij controleren regelmatig of dit privacybeleid goed wordt uitgevoerd. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via:
 
Wigli
Zonnehorst 5
7207 BT Zutphen
+31 (0)85 888 9445
info[at]wigli.nl